Duhet të ndalohet përdorimi i testeve për përcaktimin e gjinisë së foshnjës në fazat e para të shtatzënisë për prindërit e ardhshëm. Kjo kërkesë është bërë pas shqetësimeve të ngritura se këto teste po çojnë në abortimin e vajzave.

Testi prenatal jo-invaziv është një teknikë e përdorur për të identifikuar defektet gjenetike, si sindroma Down, por shumë njerëz e përdorin atë edhe për të identifikuar gjininë e bebes.

Kjo teknikë mund të përdoret për të përcaktuar gjininë, edhe pse mjekët nuk duhet ta ndajnë këtë informacion me prindërit. Klinikat private gjithashtu e ofrojnë këtë test dhe e ndajnë informacionin mbi gjininë e fëmijës me prindërit.

“Testet prenatale jo-invazive duhet të përdoren vetëm për qëllimin e synuar, për të identifikuar defektet gjenetike, si sindroma Down. Qeveria duhet të bëjë kontrollet e duhura për kufizimin e kësaj praktike shfrytëzuese”,- deklaron Deputetja e Partisë Labour në Britani, Naz Shah.

Janë ngritur shqetësimet që shumë njerëz mund të zgjedhin t’i japin fund shtatzënisë për shkak të gjinisë së fetusit.

Shoqata Together for Life me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta po implementon një projekt lidhur me abortin selektiv në Shqipëri dhe brenda muajit shtator pritet të publikohet një studim lidhur me këtë fenomen shqetësues edhe në vendin tonë.

MUND TË JU PËLQEJNË