Shpesh martesat përfundojnë me ndarje.

Martesat mbarojnë aq shpesh në botë sa që një vend në botë e mban rekordin e Guinness për shkallën më të lartë të ndarjeve. Janë Maldivet.

Në vendet tjera, natyrisht shkalla nuk është aq e lartë, por prapë se përqindja e shkururzimeve është e lartë

Mbi të gjitha, kur një çift ndahen trauma kryesore bie mbi fëmijët e tyre.

Ata janë shumë të prekshëm gjatë kësaj periudhe dhe për këtë shkak – prindërit duhet të përpiqen që të shmangin gabimet që mund t’i dëmtojnë ata.

Mos e perceptoni një fëmijë si të rritur

Mos insistoni që ai të zgjedh ndërmjet jush

Mos u përpiqni të jeni prindi i preferuar

Mos i flisni fëmijut keq për prindin tjetër

Mos e përdorni fëmijën si ndërmjetësues

Mos ia bllokoni komunikimin me prindin tjetër

MUND TË JU PËLQEJNË