Al-Hijrah-it në Bordesley Green të Birmingenit iu kërkua të ndalonte praktikën nga Gjykata e Apelit në vitin 2017.

Por Luke Tryl, drejtori i strategjisë së korporatës së Ofsted, tha se ende po zhvillohet segregacioni gjinor, i cili po ‘mohon vajzat të hanë drekë derisa djemtë të kenë përfunduar vaktin ushqimor’.

Një raport i mbizotëruar në vitin 2016 zbuloi një sërë praktikash shqetësuese në shkollë, duke përfshirë librat e bibliotekës që ‘përfshinin komente nënçmuese dhe nxitjen ndaj grave’.

Një nga librat në bibliotekën e shkollës tha se një gruas ‘nuk lejohej të refuzonte marrëdhënie me burrin e saj’ dhe një tjetër thoshte se ‘gratë janë urdhëruar t’i binden burrave të tyre dhe të përmbushin detyrat e tyre.

MUND TË JU PËLQEJNË